Kjøreregler på fellesturer

Her får du litt mer informasjon om hvordan vi kjører på fellesturer.

 

Om å kjøre på tur med andre

Å kjøre på tur sammen med andre motorsyklister er moro, men det krever også litt disiplin og aktsomhet.

Kjørestil, tempo og erfaring er forskjellig fra fører til fører. Noen har kanskje nettopp tatt lappen, mens andre har kjørt i mange år. Det som oppleves som udramatisk for en sjåfør, kan virke stressende og usikkert for en annen.

 

Vi i VIA MC ønsker at du skal oppleve våre fellesturer som en trivelig tur. Vi har derfor laget noen enkle kjøreregler.

 

Oppmøte og avreise

Møt opp tidsnok før oppgitt avreisetid, med full tank på motorsykkelen og tom tank på sjåføren.

Sørg for at du har ordnet alt og er klar til å kjøre til avreisetidspunktet. Husk å ha med en flaske vann på turen. Det kan bli varmt i hjelmen.

 

Inndeling av kjøregrupper

Dersom vi blir mange deler vi oss i mindre grupper, gjerne basert på erfaring, ferdigheter og ønsker så langt det er praktisk mulig. Vi tar hensyn til deltakernes ønsker, men først og fremst prioriterer vi sikkerhet og gjennomførbarhet. Eksempelvis forsøker vi å unngå å plassere en fersk sjåfør med lite erfaring i en gruppe med erfarne som ønsker å holde et høyere tempo. Vi kan også bytte om på sjåfører i gruppene etter ønsker og behov. Ta en prat med gruppen eller med noen som er med på å arrangere turen i VIA MC, så finner vi ut av det sammen.

 

Roller og rekkefølge i kjøregrupper

Gruppen ledes gjerne av en erfaren motorsyklist som er vant til å kjøre på tur med en gruppe. Denne kalles gruppeleder og er gruppens navigatør.
Den som kjører bakerst i gruppen kalles sweeper og er også en erfaren sjåfør.

Sweeperen sørger for at alle blir med og at ingen blir hengende etter. Sweeperen stanser og hjelper andre i gruppa som får stans eller ved andre behov.

Generelt kan det være praktisk at de mer erfarne deltagerne i gruppen ligger på de bakre plassene, da strikkeffekten og behovet for å ta igjen de foran blir størst der.

Hold plassen din i gruppen og unngå å kjøre forbi andre medlemmer av gruppen. Dette skaper uforutsigbarhet og usikkerhet. Rekkefølgen i gruppen kan endres ved behov eller etter ønsker, gjerne i pauser underveis eller fra en dag til neste.

Avtal i gruppa hvor lange etapper eller hvor lenge dere skal kjøre før dere tar pauser. Meld fra til gruppeleder om du begynner å få lite bensin på tanken, om du har spesielle behov for pauser, ønsker å ta bilder eller annet.

 

Kjøremønster og forholdsregler

Der hvor kjøreforholdene tillater det, for eksempel på motorvei og rette strekker, samt i byer, kan det være lurt at motorsyklistene i gruppen ligger i et sikksakk-mønster i veibanen. Det vil si at vi legger oss annenhver litt til venstre og litt til høyre for midten av kjørefeltet. Gruppelederen bør ligge litt til venstre for midten for bedre synlighet, samt at det vil være naturlig ved en eventuell forbikjøring av foranliggende trafikanter. Hvis motorsyklisten foran deg bytter spor, bytter du også (dette kan ofte skje ved forbikjøringer).

Dette mønsteret gir også flere fordeler som bedre sikt, både forover og i speilet bakover. Vi kan også ligge litt tettere siden avstanden til sykkelen foran likevel blir tilfredsstillende, og vi har plass til en eventuell nødbrems. I tillegg blir det mindre fristende for biler å legge seg inn mellom oss og dele opp gruppen.

På svingete veier, og hvor forholdene ellers tilsier det, kjører vi med mer individuelt sporvalg. Sørg da også for tilstrekkelig avstand til sykkelen foran.

Speilbruk
Hver og en følger godt med i speilet for å sikre at den som ligger bak ikke blir frakjørt. Dersom du ser at motorsyklisten bak deg uventet sakker akterut, hold igjen og lag en luke til motorsyklisten foran deg, slik at denne også har en sjanse til å oppdage av noen henger etter. Etter hvert vil gruppelederen oppfatte situasjonen og vurdere å holde igjen eller stoppe.

Pass på at motorsyklisten bak deg ser hvor gruppa kjører når vi kommer til et kryss.

Forbikjøring
Vis spesielt aktsomhet ved forbikjøring av andre trafikanter eller andre grupper med klubbens motorsyklister. Unngå å kjøre forbi en annen gruppe som er i ferd med å kjøre forbi andre kjøretøy eller er i ferd med å svinge i et kryss eller avkjøring.

Om gruppen blir innhentet av andre kjøretøy som presser på bakfra, kan det være hensiktsmessig å slippe disse forbi om dette passer med kjøringen ellers. Følg med i speilene, og hold eventuelt til høyre for å slippe fram andre som har det travelt.

Husk å kjøre som en selvstendig sjåfør og vurder for din egen del når det er trygt å kjøre forbi. Unngå å følge blindt etter når motorsyklisten foran deg kjører forbi, det kan bli unødvendig trangt når du skal legge deg inn i egen fil igjen.

God tur!

 

Oppdatert 19.02.2024