KURS

VIA MC sitt rustløserkurs passer for alle som ønsker å friske opp kunnskapene fra forrige sesong og ønsker å videreutvikle sine ferdigheter som motorsyklist.

Formålet med kurset er å øke kjøregleden gjennom bedre kjøreteknikk og større trygghet på motorsykkelen. Kurset starter med en teoridel om hvordan vi forankrer oss på motorsykkelen, og hva dette har å si for kjøreopplevelsen og vår mulighet til å kjøre motorsykkelen på en mer effektiv og god måte.

Kjøregårdsøvelsene, som i utgangspunktet er basert på forankringen og blikkbruk, blir også gjennomgått. Kjøregårdsøvelsene innebærer også trening på brems, samt bruk av clutch og gass. I den påfølgende kjøretreningen på banen fokuserer vi så i større grad på svingteknikk, samt at vi tar med oss de kjøretekniske momentene fra kjøregårdsøvelsene og bygger videre på disse.

Alle deltakere på kurset må ha gyldig førerkort, registrert og forsikret MC for vei. Kurset foregår etter veitrafikklovens bestemmelser og er godkjent av Statens vegvesen etter «Søknad om kjøring på lukket bane etter kapittel 3».

VIA MC har egne instruktører som har vært med å avholde kurs i mange år. De fleste kommer fra NAF MC Oslo. Vi holder egne instruktørkurs for å opprettholde kvaliteten på instruktørene og videreutvikle kurset.

I 2024 arrangerer vi tre kursdager på Varnabanen i Østfold – totalt fem kurs og ett kurs på Trøgstadbanen.

Kurset starter med teori og kjøregårdsøvelser før vi setter i gang med kjøreteknisk trening på bane.

NB! Oppmøte 30 min før kursstart.

Sted:
KNA Varnabanen, Våler i Østfold. Se kart her, banen ligger ca. 70 km fra Oslo.

Dato:     Fredag 24. mai

Pulje 1:  Kl. 16.30–21.00, oppmøte kl. 16.00

 

Dato:     Lørdag 25. mai og søndag 26. mai

Pulje 1:  Kl. 09.00–13.30, oppmøte kl. 08.30

Pulje 2:  Kl. 14.30–19.00, oppmøte kl. 14.00

 

Sted:
NMK Trøgstad, Kirkeveien 50, 1860 Trøgstad. Se kart her, banen ligger ca. 70 km fra Oslo.

Dato:     Tirsdag 4. juni

Pulje 1:  Kl. 16.30–21.00, oppmøte kl. 16.00

 

Pris alle kurs: 850 kr

Varnabanen har åpen kafeteria. Der får du både varm og kald mat.

Trøgstadbanen har ingen kafe. Mat og drikke må medbringes.

Påmeldingen din blir bekreftet med en e-post fra kursansvarlig med opplysninger om betalingsinformasjon. Plass på kurset vil bli bekreftet per e-post, forutsatt at betaling for deltakelse er kommet inn på konto innen fristen.

Obs! Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding. Betalt kursavgift refunderes kun ved fremleggelse av legeattest.

Gjeldende for alle kurs

Forsikring

Vi ber deg sjekke nøye vilkårene på MC-forsikringen hos ditt forsikringsselskap. Kontroller at førerutviklingskurs er dekket av forsikringen. Dette finner du sannsynligvis under kapitlene «Dekker» og «Dekker ikke» i vilkårene eller ved henvendelse til forsikringsselskapet.

Disse forsikringsselskapene har godkjent våre kurs.

 

Krav til kjøreutstyr og teknisk stand på MC

Alle førere skal ha godkjent kjøreutstyr. Bekledning som åpenbart IKKE er å anse som kjøreutstyr vil føre til avvisning.

Alle sykler må være i god teknisk stand. Det vil bli foretatt en enkel sjekk av hver motorsykkel før deltakerne får starte kurs. Dersom vi oppdager feil eller mangler vil VIA MC forbeholde seg retten til å avvise den aktuelle motorsykkelen.

Vi har tidligere erfart at førere har møtt opp med motorsykler som ikke har vært i tilfredsstillende teknisk stand. Dette være seg dårlige dekk, bremser, dempere, og lignende. Sykler med slike mangler vil bli avvist.

 

Krav til fører av MC

Brudd på veitrafikklovens bestemmelser eller andre føringer som settes under kurs kan medføre bortvisning fra området.

 

Force majeure

Dersom hele eller deler av kurset blir avlyst på grunn av omstendigheter utenfor VIA MC sin kontroll, gir det ikke rett til tilbakebetaling av hele eller deler av deltakeravgiften. Dette gjelder for eksempel ved ekstremvær som gjør kjøring uforsvarlig. VIA MC vil i slike tilfeller forsøke å lage et annet opplegg for å få gjennomført kurs.

 

Fotografering

VIA MC tar bilder og film under kurs. Dette kan blant annet bli publisert på våre nettsider, i nyhetsbrev og reklamesammenheng eller som statusoppdateringer på sosiale medier.

 

Samtykke

For deltakelse på våre kurs må alle samtykke til at VIA MC kan utlevere informasjon til forsikringsselskapene på deres forespørsel dersom et uhell oppstår under kurset.

 

Møt med full tank

Vi anbefaler å møte med full tank til kursstart. Det er et stykke å kjøre til nærmeste bensinstasjon. Husk også å sjekke lufttrykket i dekkene dine.

Her finner du bensinstasjon før du kommer til Varnabanen.

  • Driv Augerød, Augerødlia 1, 1591 Sperrebotn ca. 12,8 km fra Varanabanen
  • Max Bensin Svinndal ved Joker, Svinndalveien 14, 1593 Svinndal, ca. 9 km fra Varnabanen.

 

Påmelding

Meld deg på kurs via påmeldingsskjemaet, og velg ønsket tid for kurs.

Du vil få en bekreftelse på e-post fra kursansvarlig, med opplysninger om betalingsinformasjon og betalingsfrist. Sjekk søppelpost om du ikke har fått denne. Ta kontakt om du ikke har fått bekreftelsen.

Din plass på kurs vil bli bekreftet på e-post. Betaling må være på konto innen gitt frist, ellers kan du risikere å miste plassen.

Velkommen til kurs med VIA MC i 2024!

 

NB! Status kurs pr. 24.05.2024

Fredag 24. mai (fullbooket!)

Lørdag 25. mai, pulje 1 (fullbooket!)

Lørdag 25. mai, pulje 2 (åpent for drop-in)

Søndag 26. mai, pulje 1 (åpent for drop-in)

Søndag 26. mai, pulje 2 (åpent for drop-in)

Tirsdag 4. juni (fullbooket!)