Vilkår for medlemskap

Her får du utfyllende regler og vilkår for medlemskap i VIA MC.

 

Medlemskap

 • Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.
 • Personer under 15 år kan ikke være medlem.
 • Overføring av et medlemskap fra en person til en annen er ikke mulig.
 • Navneendring skal skje skriftlig.
 • Opphør av medlemskap skal skje skriftlig.

 

Gyldighet og kontingent

 • Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig til og med neste årsmøte.
 • Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år. Informasjon om betaling sendes ut hvert år etter årsmøte. Når kontingenten betales innen forfall løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler.
 • Ved innmelding etter 30. september betaler man kun 20 % av kontingenten.
 • Innbetalt kontingent refunderes ikke.

 

Kommunikasjon

 • VIA MC kommuniserer med medlemmer per e-post og SMS. Vi sender ut informasjon om aktiviteter i klubben, eventuelle medlemsfordeler mm.
 • Ved innmelding i VIA MC må du gi samtykke til at vi kan kommunisere med deg på e-post og SMS.
 • Du kan når som helst gi beskjed dersom du ikke lenger ønsker å få tilsendt informasjon.
 • Ved utsendelse av viktig informasjon som gjelder administrasjon av ditt medlemskap forbeholder vi oss retten til å benytte den kanalen som er mest hensiktsmessig.

 

Stemmerett og klubbaktiviteter

Det kreves gyldig medlemskap i VIA MC for å ha rettigheter til å stemme på årsmøtet og delta i aktiviteter som arrangeres i regi av klubben for medlemmene.

Les VIA MC sin personvernerklæring.

 

Oppdatert 04.02.2024